Risk Analizi

Risk Analizi Kavramına Bakış

Risk Analizinin Tanımı

İşletmelerin çalışmalarını sürdürdükleri esnada ortaya çıkan veya ortaya çıkma ihtimali olan riskli durumların, öncesinde dikkatli ve detaylı bir şekilde belirlenmesiyle birlikte bu risklere karşı alınacak önlemler için usul ve esasların saptanarak, risklerin tam olarak ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi çalışmaları risk analizi olarak tanımlanmaktadır.

Risk Analizinin Yapılma Yöntemleri

Risk analizi çalışmalarında tehlike ve riskler olasılıklar nezdinde tespit edilmektedir. Bahsi geçen risklerden nelerin, kimlerin, ne tür şekilde etkileneceği, hangi boyutta zarar görme ihtimali olduğu belirlenir. Riskler; havuzda toplanan bu veri seti ışığında işletmenin kendine has özellikleri de göz önüne alınarak uluslararası standartlar baz alınmak kaydıyla; aşağıdaki listede bahsedilen nicel ve yarı nitel yöntemlerden en uygun olanı seçilerek analiz edilir.

  • Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi
  • Checklist Risk Değerlendirme Yöntemi
  • HAZOP Risk Değerlendirme Yöntemi
  • Hata Ağacı Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FTA)
  • Hata Türü ve Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FMEA)
  • What If Risk Değerlendirme Yöntemi (Gerçekleşirse Ne Olur?)
  • Matris Risk Değerlendirme Yöntemi
  • İş Emniyeti Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi

Risk seviyesi en kritik olandan başlanarak risklerin tamamen bertaraf edilmesi önemlidir. Ancak bunun mümkün olmayacağı koşullarda, kontrol tedbirleri ile bu riskleri tolere edilebilir bir düzeye indirgemek mümkündür. Bunun için de risk kontrol tedbirlerini kararlaştırırken öncelik, tehlike unsurları veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bir sonraki adım ise; tehlikenin, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan kaynaklarla değiştirilmesidir. Tolere edilebilir seviyeye indirgenen riskler için alınmış önlemlerin devamlılığı izlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir